EnglishPolishSwedish
EnglishPolishSwedish

VÅRA TJÄNSTER

Dr. Skog är ett entreprenörs och konsultföretag som utför uppdrag och tjänster inom skogsbruket i sydöstra Götaland. Skogsvårdstjänster utföres av motiverad, utbildad och erfaren polsk skogsvårdpersonal. 

Markberedning

Harvning, hög/fläckmarkberedning (skonsam) Högläggning med grävmaskin I sammarbete med Björns Skogsservice i Kålshult, Linneryd.

Skogsvårdstjänster

Plantering, viltskyddsbehandling, röjning, motorsågsarbeten Ombud för Sundins Skogsplantor AB.

Rotpoststämpling

Erfarna stämplingsförrättare utför på uppdrag av säljaren utsyning, stämpling och mätning av skogsinnehållet. Bistår med avverkningsanmälan, naturvårdsavsättningar och rådgivning. Levererar komplett stämplingslängd med kartor till säljaren som sedan kan lägga ut rotposten på anbud till potetiella köpare.

Skogsbruksplaner

Färdiga gröna skogsbruksplaner produceras av erfarna planläggare i Pc-skog. Även ajourhållning och uppdateringar av äldre planer. Levereras i i pärm med fältdel och/ellers som digital plan i Pcskogformat. Kartskikt med befintliga dikesssytem kan tillhandahållas.

Avverkningsplanering

Komplett planering inför gallring eller slutavverkning med snitsling, markering rågångar, naturvårdsavsättningar.

Inventeringar och övrigt

Plantöverlevnad, uppföljningar av åtgärder, vilt och insektsskador, vindfällen. Även nedtagning och borttransport av hägn. Utstakning med GPS och upphuggning av fastighetsgränser. Trädfällning .

Vi utför uppdrag och tjänster inom skogsbruket i sydöstra Götaland.

FÖRETAGET